ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 14. 8. 2019 avízo výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ. Avízem výzvy se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 28. 8. 2019. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 14. 1. 2020, do 14:00:00 hod. včetně.

Avízo vývzvy č. 02_19_073 najdete ZDE.