ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost nelze podat

Celkový objem

1 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

0 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

1 000 mil. Kč

Datum aktualizace

14. srpna 2019

Avízo výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 14. 8. 2019 avízo výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ. Avízem výzvy se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 28. 8. 2019. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 14. 1. 2020, do 14:00:00 hod. včetně.