ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Avízo výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. 11. 2018 avízo výzvy č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Předpokládá se, že závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 5. 12. 2018. Na základě požadavků zástupců Evropské komise, jejíž finální souhlas s nastavením jednotkových nákladů ŘO OP VVV očekává v následujících dnech, může dojít k dílčím úpravám zveřejněných materiálů. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 15. 4. 2019, 14 hod.

Vice informací o avízu výzvy najdete ZDE.