ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost nelze podat

Celkový objem

1 100 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

0 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

1 100 mil. Kč

Datum aktualizace

15. listopadu 2018

Avízo výzvy č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Oddíly výzvy

Změna termínu vyhlášení výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Řídicí orgán OP VVV oznamuje změnu předpokládaného termínu vyhlášení výzvy č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Vyhlášení výzvy se na základě požadavku zástupců Evropské komise posouvá z ledna 2019  na únor 2019. Důvodem posunu je prodloužení procesu vyjednávání  jednotkového nákladu s Evropskou komisí. Prostřednictvím vykazování vybraných nákladů podaktivity č. 5.2 zjednodušeným způsobem (tj. za použití vyjednané jednotky) dojde k rozšíření možností při realizaci projektů a zároveň dojde ke snížení administrativní zátěže na straně příjemců dotace.


Řídicí orgán OP VVV oznamuje změnu předpokládaného termínu vyhlášení výzvy č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Vyhlášení výzvy se na základě požadavku zástupců Evropské komise posouvá z prosince 2018  na leden 2019. Důvodem posunu je prodloužení procesu vyjednávání  jednotkového nákladu s Evropskou komisí. Prostřednictvím vykazování vybraných nákladů podaktivity č. 5.2 zjednodušeným způsobem (tj. za použití vyjednané jednotky) dojde k rozšíření možností při realizaci projektů a zároveň dojde ke snížení administrativní zátěže na straně příjemců dotace.


Řídicí orgán OP VVV oznamuje změnu předpokládaného termínu vyhlášení výzvy č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Vyhlášení výzvy se na základě požadavku zástupců Evropské komise posouvá z původně plánovaného data 5. 12. 2018 na 13. 12. 2018. Důvodem posunu je prodloužení vyjednávání jednotkového nákladu s Evropskou komisí. Vyjednáním jednotkového nákladu pro podaktivitu č. 5.2 dojde k rozšíření možností při realizaci projektů a zároveň dojde ke snížení administrativní zátěže na straně příjemců dotace.


Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. 11. 2018 avízo výzvy č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Předpokládá se, že závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 5. 12. 2018. Na základě požadavků zástupců Evropské komise, jejíž finální souhlas s nastavením jednotkových nákladů ŘO OP VVV očekává v následujících dnech, může dojít k dílčím úpravám zveřejněných materiálů. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 15. 4. 2019, 14 hod.