ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Česká a Slovenská republika sdílely zkušenosti z ESI fondů ve školství

Praha, 8. února 2019 – Zástupci Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v čele s náměstkem pro řízení sekce EU a ESIF Václavem Velčovským se dnes setkali se svými protějšky ze Slovenska. Slovenskou delegaci vedl generální ředitel sekce strukturálních fondů EU Rastislav Igliar z Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR. Předmětem jednání byla výměna zkušeností s implementací Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Zástupci České republiky a Slovenska si navzájem představili dosavadní zkušenosti s řízením operačních programů, které mají v gesci jejich resorty. Diskutovali o přípravě výzev, spolupráci se stakeholdery, implementaci projektů zjednodušeného vykazování neboli šablon a v neposlední řadě také o přípravách nového programového období 2021-2027. 

Velice děkuji kolegům z České republiky za vstřícnost a otevřenost. Máme spoustu styčných bodů i podobných problémů. Přístup České republiky je pro nás v mnohém inspirativní a věřím, že budeme moct rozvinout silnou spolupráci s českým ministerstvem školství,“ řekl v průběhu jednání Rastislav Igliar, generální ředitel sekce strukturálních fondů EU.

„Jsem rád, že jsme mohli kolegům ze Slovenska představit ty oblasti, o nichž jsme přesvědčeni, že jsme na evropské úrovni průkopníci. Ze strany Evropské komise jsme chváleni především za tzv. zjednodušené projekty nebo za participativní postupy v kohezní politice. Nabídli jsme kolegům ze Slovenska otevřené dveře pro další spolupráci,“ shrnul Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.