ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Další zastávkou putovní výstavy OP VVV Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka je Ústí nad Labem

Praha, 26. července 2021 – Putovní výstava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s tématikou podpořených projektů pro skvělou budoucnost Česka se posouvá do svého již třetího cíle - Ústí nad Labem.

Řídicí orgán OP VVV prostřednictvím putovní výstavy od 31. května do 27. září představuje výběr podpořených projektů v rámci venkovních expozic postupně v Opavě, Pardubicích, Ústí nad Labem a Karlových Varech.

Na veřejně přístupných panelech si mohou zájemci prohlédnout fotografie a přečíst si informace například o výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře, projektech šablon, strategických plánech rozvoje vzdělávací soustavy, místních akčních plánech či podpoře vzdělávání v oblasti pohybové gramotnosti. V rámci ústeckého kraje se představí například jeden z projektů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně nebo Smart akcelerátor Ústeckého kraje. Poslední je projekt tzv. šablon, v rámci kterého získala MŠ Pastelka z Úštěku finanční podporu na činnost chůvy, školního asistenta nebo vzdělávací kurzy pro pedagogy.

Řídicí orgán OP VVV zve zájemce v těchto termínech a lokalitách:

·        Opava – Smetanovy sady, 31. 5. - 27. 6. 2021

·        Pardubice – Třída Míru u sochy Jana Kašpara, 28. 6. - 25. 7. 2021

·        Ústí nad Labem – Lidické náměstí, 26. 7. - 30. 8. 2021

·        Karlovy Vary – Smetanovy sady, 31. 8. - 27. 9. 2021

Putovní výstava je součástí kampaně OP VVV s podtitulem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka, která prostřednictvím 14 videí představí 14 projektů ze všech krajů ČR, od regionálního školství až po excelentní výzkum a vývoj. Videa a informace o vybraných projektech v krajích ČR jsou k dispozici na nově spuštěné mikrostránce: ProjektyProBudoucnost.msmt.cz.Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:

opvvv.msmt.cz;

www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/