ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dotaz měsíce k šablonám (listopad 2019)

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Otázka za listopad 2019 pro výzvu 63/64:

Jako dům dětí a mládeže jsme příjemci dotace v projektu z výzvy Šablony II a rádi bychom pokračovali. Bude možné zažádat o dotaci ve zjednodušené formě financování?

Odpověď: Výzva Šablony III bude vyhlášena v prvním čtvrtletí 2020. Obsahově bude navazovat na předchozí výzvy a bude určena pouze pro MŠ a ZŠ.

Vzhledem k tomu, že se Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání blíží ke svému závěru, nezbývá již v programu dostatečná finanční alokace v takové výši, aby bylo možné ve III. vlně šablon zachovat všechny subjekty, které byly oprávněnými žadateli ve výzvě Šablony II.

S podporou základních uměleckých škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání v šablonách ale MŠMT nadále počítá v příštím programovacím období (2021 – 2027), a to obdobně jako nyní v OP VVV, tj. ve výzvách místního akčního plánování a v rámci šablon.

Otázka za listopad 2019 pro výzvu 65/66:

Náš projekt z výzvy Šablony II pomalu končí svou realizaci. Budou SŠ a VOŠ moct žádat o další šablony?

Odpověď: Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ III nebude v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena, jelikož by vzhledem k blížícímu se konci programovacího období nebylo možné stihnout realizovat všechny projekty a následně předložit jejich výdaje Evropské komisi k proplacení v potřebných termínech.

Aby však SŠ a VOŠ nebyly o třetí vlnu šablon ochuzeny, budou moci realizovat aktivity jednotkových nákladů (šablon) prostřednictvím výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II, ve které jsou žadateli kraje.

Veškeré informace o této výzvě naleznete ZDE.