ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Druhou zastávkou putovní výstavy OP VVV jsou Pardubice

Praha, 28. června 2021 – Po premiérové prezentaci v Opavě se putovní výstava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka přesouvá do východočeských Pardubic.

Díky OP VVV získalo finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů již více než 17000 projektů, které umožňují zvyšovat kvalitu vzdělávání napříč Českou republikou a zlepšovat podmínky pro výzkum, který díky tomu obstojí i ve světě. Fotografie a informace o několika z nich uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV prostřednictvím putovní výstavy od 31. května do 27. září s první zastávkou v Opavě, následně v Pardubicích, Ústí nad Labem a se zakončením v Karlových Varech.

Jednotlivé veřejně přístupné panely informují diváka například o inkluzi žáků se sluchovým postižením, mezinárodní mobilitě výzkumných pracovníků, představí podporu rozvoje informatického myšlení či výzkum v biodiverzitě ryb a akvakultur, nanorobotech nebo přístupu ke zdravému stárnutí. Pardubický kraj je zde zastoupen projektem Inkluze ve Svitavách pod záštitou ŽŠ a MŠ Svitavy - Lačnov a dvěma projekty Univerzity Pardubice. První se zaměřuje na Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení a druhý umožnil univerzitě vytvořit Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

Řídicí orgán OP VVV zve zájemce v těchto termínech a lokalitách:

  • Opava – Smetanovy sady, 31. 5. - 27. 6. 2021
  • Pardubice – Třída Míru u sochy Jana Kašpara, 28. 6. - 25. 7. 2021
  • Ústí nad Labem – Lidické náměstí, 26. 7. - 30. 8. 2021
  • Karlovy Vary – Smetanovy sady, 31. 8. - 27. 9. 2021

Putovní výstava je součástí kampaně OP VVV s podtitulem Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka, která prostřednictvím 14 videí představí 14 projektů ze všech krajů ČR, od regionálního školství až po excelentní výzkum a vývoj. Videa a informace o vybraných projektech v krajích ČR jsou k dispozici na nově spuštěné mikrostránce: ProjektyProBudoucnost.msmt.cz.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz;
www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:

https://www.facebook.com/opvvv/