Naplňujeme strategii RESTART

Praha, 15. září 2017 – Dnes proběhlo jednání zástupců Sekce operačních programů MŠMT a vysokých škol ze strukturálně postižených regionů. Kulatý stůl se týkal problematiky intervencí ze Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje na léta 2017 a 2018 (RESTART) dle usnesení vlády č. 503 ze dne 10. července 2017.

Praha, 15. září 2017 – Dnes proběhlo jednání zástupců Sekce operačních programů MŠMT a vysokých škol ze strukturálně postižených regionů. Kulatý stůl se týkal problematiky intervencí ze Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje na léta 2017 a 2018 (RESTART) dle usnesení vlády č. 503 ze dne 10. července 2017.

6547  6549
6548

„Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je připraven podpořit v souladu s usnesením vlády strukturálně postižené regiony specifickou podporou, která pomůže překlenout dlouhodobé problémy těchto krajů,“ sdělil v úvodu jednání náměstek pro řízení sekce operačních programů, PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.

 „Řešení opatření RESTART reaguje na potřeby podpory a dalšího rozvoje vysokých škol ve vzdělávacích aktivitách i v investičních potřebách“, doplnila Gabriela Nekolová, DiS., zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.

Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, představil investiční projekt, který reaguje především na trh práce v regionu: „Chtěli bychom vystavět novou fakulty v areálu Masarykovy nemocnice a rovněž dobudovat fakultu v kampusu strojního inženýrství. Potřebnost zdravotnického personálu i technických oborů v Ústeckém kraji je zásadní. Již v tuto chvíli probíhá propojení praxe mezi studenty a průmyslovými podniky,“ dodal na závěr.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je připraven vypsat specifickou výzvu pro strukturálně postižené regiony na začátku roku 2018 za více než 2 mld. Kč. Do výzvy se budou moci zapojit nejen vysoké školy se sídlem v těchto třech krajích, ale všechny vysoké školy, jejichž aktivity budou mít dopad právě na strukturálně postižené regiony.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/

6580