ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Žadatelé podali do OP VVV projekty na rozvoj škol za 1,3 mld.

Praha, 4. října 2017 – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončil dne 29. září 2017 výzvu s názvem Budování kapacit pro rozvoj škol II. Žadatelé do této výzvy podali 131 projektů za více než 1,3 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek stanovené alokace.

Cílem výzvy bylo podpořit školy v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce (formativní hodnocení). Mezi další podporované aktivity patřilo vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřila také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.

V podaných žádostech o podporu je zastoupeno všech 6 povinně volitelných aktivit, ze kterých si žadatelé mohli vybírat. Žadatelé měli zájem o podporu mateřských, základních a středních škol v zavádění formativního hodnocení i vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků. Řada podaných projektů se zabývá propojováním formálního a neformálního vzdělávání včetně podpory pracovníků těchto oblastí vzdělávání. Žadatelé volili i aktivity z oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu, jejichž cílem je aktivní zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života. Další žádosti o podporu se zaměřují na zkvalitňování jazykového vzdělávání. Díky podpořeným projektům vzniknou také digitální vzdělávací materiály volně přístupné školám i organizacím neformálního vzdělávání.

Díky aktivitám projektů, které budou v rámci této výzvy realizovány, mohou být podpořeny děti z mateřských škol, žáci základních a středních škol, pracovníci ve formálním i neformálním vzdělávání nebo v asistenčních službách a pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.

Žádosti o podporu v číslech

Žádosti o podporu bylo možné podávat v termínu od 20. června 2017 do 29. září 2017. Ve výzvě bylo připraveno 700 milionů korun. „131 podaných projektů však žádá na rozvoj škol téměř dvojnásobek,“ dodal Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

 

Více informací o této výzvě naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Příběh jednoho z projektů, který byl podpořen z předchozí výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I, představujeme v aktuálním čísle Novvvinek OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/