ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Konzultační linka OP VVV v září vyřídila téměř 2000 dotazů

Praha, 11. října 2017 – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání před půl rokem zřídil konzultační linku pro žadatele ve výzvách na šablony pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. Tým konzultační linky denně zodpoví průměrně 60 telefonických a 30 e-mailových dotazů. Jen za září jich bylo bez mála 2000.

Řídicí orgán OP VVV připravil pro žadatele ve výzvách na šablony pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy[1] řadu pomůcek pro jednodušší přípravu a podávání projektů. Vzniklo několik videoprezentací s informacemi o výzvě, o náležitostech žádosti o podporu i o samotné realizaci projektů. Publikovány byly Příklady dobré praxe, přehled základních doporučení a rad s názvem Šablony od A do Z a řada dalších informačních materiálů.

„Žadatelé a příjemci však oceňují také přímou komunikaci a kromě klasických seminářů se osvědčila
i konzultační linka k výzvám na šablony pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy,“
uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Tým konzultační linky odpovídá na dotazy žadatelů a příjemců od konce ledna 2017. Pro telefonické konzultace je určena linka +420 234 814 777, dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00.
Pro e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.

Konkrétně v září bylo zodpovězeno téměř 2000 dotazů. Jednalo se o 761 e-mailových a 1199 telefonických, z toho 697 k výzvám na šablony pro mateřské a základní školy a 502 k výzvám na šablony pro střední a vyšší odborné školy. Dotazy prostřednictvím konzultační linky v září vyřizovalo celkem 17 pracovníků. Průměrně se za den vyřídí 60 telefonických a 30 e-mailových dotazů. Nejčastěji se žadatelé ptali na vyplňování žádosti v systému IS KP14+. Často se jejich dotazy týkaly také uznatelnosti kvalifikačních požadavků pro personální šablony a zvolených vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky zapojené do projektu.

Prostřednictvím konzultační linky pracovníci Řídicího orgánu OP VVV také kontaktují příjemce např. s připomenutím povinnosti předložit zprávu o realizaci a snaží se tak minimalizovat případné nesrovnalosti.

Více informací o výzvách i zmiňovaných podpůrných nástrojích naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/[1] Výzva č. 22 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (pro území mimo hlavní město Praha), Výzva č. 23 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (pro území hlavní město Praha),
Výzva č. 35 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I (pro území mimo hlavní město Praha), Výzva č. 42 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I (pro území hlavní město Praha).