ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2,8 miliardy z OP VVV na modernizaci vybavení VŠ

Praha, 9. listopadu 2017 – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil další výzvu k předkládání žádostí o podporu. Tentokrát se jedná o Podporu rozvoje studijního prostředí na VŠ, díky které si vysoké školy mohou například pořídit elektronické informační zdroje, vybavit knihovny, počítačové, jazykové či další učebny, přednáškové sály apod. Pro žadatele jsou ve výzvě připraveny 2,8 miliardy korun.

Účelem výzvy s názvem Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ je doplňková investiční podpora a posílení intervencí z Evropského sociálního fondu (ESF), které byly realizovány v rámci jiných relevantních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, případně podpora a návaznost na obdobné ESF aktivity realizované v projektech financovaných v minulém programovém období.

Konkrétním cílem výzvy je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení vysokých škol v průřezových oblastech. Může se jednat o vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben nebo například přednáškových sálů, které jsou využívány napříč studijními programy a zároveň mají přímou vazbu na výuku a přímý dopad na studenty.

Vysoké školy si mohou například nakoupit nábytek, přístroje, AV a IC techniku nebo pomůcky pro vzdělávací činnost. Podpořeny mohou být i dílčí úpravy prostor, které nevyžadují stavební povolení. Podpora se týká rovněž pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů pro výuku studentů. „Věříme, že díky této masivní intervenci dojde k modernizaci infrastruktury českých vysokých škol, které se tak stanou konkurenceschopnějšími v evropském i světovém měřítku,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT.

Veřejné, státní i soukromé vysoké školy splňující podmínky dané výzvou mohou o dotaci žádat od 8. listopadu 2017 do 26. ledna 2018. Alokace výzvy byla stanovena na 2,8 miliardy korun.

Více informací o výzvě Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

 

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/