ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT - Vyhledávání
Nalezeno 215 výsledků
Kalkulačka indikátorů ZoR a Kalkulačka indikátorů pro změny aktivit pro výzvy Šablony II

Kalkulačka indikátorů ZoR a Kalkulačka indikátorů pro změny aktivit pro výzvy Šablony II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/kalkulacka-indikatoru-zor-a-kalkulacka-indikatoru-pro-zmeny-aktivit-pro-vyzvy-sablony-ii.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje ve výzvách Šablony II Kalkulačku indikátorů ZoR a Kalkulačku indikátorů pro změny aktivit.

Zveřejněno 18.12.2018

Kalkulačka mobilit k výzvě č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

Kalkulačka mobilit k výzvě č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/kalkulacka-mobilit-k-vyzve-c-02-18-070-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-msca-if-ii.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 18. 12. 2018 Kalkulačku mobilit, která je doporučeným vzorem přílohy Zprávy o realizaci v rámci výzvy č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II. Řídicí orgán OP VVV doporučuje příjemcům využívat tento nástroj.

Zveřejněno 18.12.2018

Zveřejnění výzev Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury

Zveřejnění výzev Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzvy-c-02-18-046-vyzkumne-infrastruktury-ii-a-c-02-18-072-vyzkumne-e-infrastruktury.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 18. 12. 2018 zveřejňuje a vyhlašuje v prioritní ose 1 OP VVV výzvy č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II a č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno dle textu výzev na 31. 5. 2019, 14 hod. 

Zveřejněno 18.12.2018

Výzvy č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II

Výzvy č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzvy-c-02-18-065-a-02-18-66-sablony-pro-ss-a-vos-ii.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 12. prosince 2018  výzvy č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II v prioritní ose 3. Přílohy výzvy jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. listopadu 2019 ve 14:00 hod.

Zveřejněno 12.12.2018

ESF a ERDF výzvy pro vysoké školy II

ESF a ERDF výzvy pro vysoké školy II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/esf-a-erdf-vyzvy-pro-vysoke-skoly-ii.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 28. 11. 2018 vyhlašuje výzvy č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II a č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II v prioritní ose 2 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 29. 3. 2019 ve 14 hod.

Zveřejněno 28.11.2018

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Tato výzva (č. 02_18_063) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

Výzva č. 02_18_069 - Předaplikační výzkum pro ITI II

Výzva č. 02_18_069 - Předaplikační výzkum pro ITI II

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-069-predaplikacni-vyzkum-pro-iti-ii-verze-1.htm

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

Výzva č. 02_18_058 - ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony

Výzva č. 02_18_058 - ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-058-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly-strukturalne-postizene-regiony-verze-1.htm

Cílem výzvy je podpora specifických potřeb strukturálně postižených regionů v rámci naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (schváleného usnesením vlády č. 3 ze dne 9. ledna 2017), resp. naplnění opatření D.1.3 Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (schváleného usnesením vlády č. 503 ze dne 10. července 2017).

Výzva je určena pro vysoké školy, které na základě svých strategií a v zájmu naplnění Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů, vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality vysoké školy a zvýšení kvality strategického řízení vysoké školy.

Výzva je vyhlašována v souladu s materiálem „Výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jako nástroj plnění cílů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje“, který byl Vládou České republiky vzat na vědomí na jejím jednání dne 3. ledna 2018.

Výzva č. 02_18_058 - ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony

Výzva č. 02_18_058 - ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-058-esf-vyzva-pro-vysoke-skoly-strukturalne-postizene-regiony.htm

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Změna odkazu v Příloze č. 1 - Indikátory u výzvy č. 02_16_015 - ESF výzva pro vysoké školy a výzvy č. 02_18_058 - ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony

ŘO upozorňuje příjemce na změnu odkazu u indikátoru 5 35 10 uvedeného v Příloze č.1 - Indikátory. Informace z odkazu: http://kvalita.reformy-msmt.cz/ jsou aktuálně k dispozici na odkazu https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ipn-kvalita-zajistovani-a-hodnoceni-kvality-v-systemu.

(zveřejněno dne 6. 1. 2021)


Cílem výzvy je podpora specifických potřeb strukturálně postižených regionů v rámci naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (schváleného usnesením vlády č. 3 ze dne 9. ledna 2017), resp. naplnění opatření D.1.3 Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (schváleného usnesením vlády č. 503 ze dne 10. července 2017).

Výzva je určena pro vysoké školy, které na základě svých strategií a v zájmu naplnění Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů, vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality vysoké školy a zvýšení kvality strategického řízení vysoké školy.

Výzva je vyhlašována v souladu s materiálem „Výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jako nástroj plnění cílů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje“, který byl Vládou České republiky vzat na vědomí na jejím jednání dne 3. ledna 2018.

...
Nalezeno 215 výsledků