ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výroční jednání s Evropskou komisí

Praha, 23. listopadu 2017 – Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se 22. listopadu uskutečnilo další Výroční jednání s Evropskou komisí věnované zejména stavu implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Setkání se za Evropskou komisi (EK) zúčastnil Michael Morass, vedoucí oddělení ESF pro Polsko, Slovensko a ČR, a jeho kolegové Kateřina Kapounová a Václav Štěrba. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) reprezentoval Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů, a další zástupci MŠMT. Své zástupce na jednání mělo i Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Magistrát hlavního města Prahy.

Na programu jednání byly kromě informací o stavu implementace OP VVV (zhodnocení Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, podpora sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů, odborné vzdělávání a vazba na trh práce, zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách nebo vyhodnocení úspěšnosti šablon pro mateřské a základní školy) také úpravy legislativy EK. Dále se diskutovalo o příležitostech ke zlepšení implementace OP VVV, možnostech lepšího naplňování věcných priorit  Evropské unie a České republiky a budoucnosti Evropských strukturálních  a investičních fondů po roce 2020.

 

6979

6980

Fotografie z Výročního jednání s Evropskou komisí; zdroj MŠMT

 Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/