ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OP VVV vyhlásil další výzkumně zaměřenou výzvu za 900 milionů

Praha, 24. listopadu 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tentokrát se jedná o výzkumně zaměřenou výzvu s názvem Teaming II, na kterou je alokováno 900 milionů korun. 

Cílem výzvy Teaming II je podpořit významný upgrade stávajícího výzkumného centra (nebo výzkumných center) v České republice, které je postavené na spolupráci se zahraniční vedoucí vědeckou institucí v souladu se zaměřením výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020. Výzva doplňkově podpoří především infrastrukturní investice a vybavení projektů úspěšných ve výzvě Teaming Phase 2 z Horizontu 2020. „Spolupráce se zahraniční vědeckou institucí je pro tuto výzvu klíčová,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Vedle řízení projektu je pro žadatele výzvy Teaming II povinnou aktivitou také dobudování, modernizace, upgrade a pořízení infrastruktury. V rámci této aktivity si žadatelé pořídí materiálně-technické vybavení pro modernizovaná (upgradovaná) výzkumná centra v České republice. Patří sem také dobudování nebo rekonstrukce infrastruktury a pořizování přístrojů a vybavení. Dotace mohou sloužit rovněž ke stavbě nových výzkumných center na území hlavního města Prahy nebo na podporu pracovníků zajišťujících odbornou obsluhu či fungování pořízeného vybavení.

Výzkumné organizace, které realizují projekt Teaming Phase 1 a zároveň splňují podmínky dané výzvou, mohou o dotaci žádat v 1. kole výzvy od 22. listopadu 2017 do 15. listopadu 2018. Ve 2. kole výzvy budou žádosti o podporu přijímány od 15. 2. 2019 do 15. 5. 2019[1]. Alokace výzvy byla stanovena na 900 milionů korun.

Více informací o výzvě Teaming II naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

 

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/[1] Jedná se o indikativní termín ukončení 2. kola příjmu žádostí o podporu = 20 pracovních dnů po oficiálním zveřejnění výsledků výzvy Horizontu 2020 na Teaming Phase 2 (WIDESPREAD-01-2018-2019).