ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Výzkum v oblasti zdraví a nemocí

Praha, 26. července 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí dvanáctý podpořený projekt. Tentokrát jsme se zaměřili na projekt ELIBIO, který realizuje Fyzikální ústav AV ČR (ELI Beamlines) spolu s Biotechnologickým ústavem AV ČR (BIOCEV).

 

Díky spojení dvou center excelence jsou v rámci projektu využívány laserové impulsy pro interakce s nejrůznějšími druhy biologického materiálu. „Musíme vyladit laserové zdroje na takovou úroveň, energii a intenzitu, aby při nárazu impulsu došlo v biologickém materiálu ke změnám, které jsou zachytitelné, a zároveň aby nebyl onen biologický materiál zničený. Anebo pokud již musí být zničený, tak musíme studované jevy pomocí ultrarychlého detekčního systému zaznamenat předtím, než je poškození znehodnotí,“ vysvětluje manažer PR aktivit Michael Vích. Výsledky výzkumu budou mít dopad na široké spektrum vědeckých disciplín a nasměrují další vývoj technologií a instrumentace v Evropě i mimo ni.

Mezinárodní tým, který se projektu ELIBIO věnuje, se skládá z vědců pracujících v laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech a vědců z centra BIOCEV ve Vestci. „I přesto, že se tým stále ještě rozvíjí, již se schází pravidelně jednou za čtrnáct dní. V týmu jsou zastoupeni jak výzkumní pracovníci – senioři, tak také výzkumní pracovníci – junioři, což jsou většinou post-doktorandi, a příležitost mají také doktorandi,“ dodává Vích. Tým však spolupracuje ještě s dalšími externími odborníky. Zároveň k podpoře výzkumu a výzkumného týmu patří také nákup nového vybavení, v tomto případě například představitele nejnovější generace laserových systémů pro optickou spektroskopii a několika různých mikroskopů. Projekt počítá také s mezinárodní spoluprací. Zajištěna je mimo jiné spolupráce s německým výzkumným centrem XFEL a švédskou univerzitou v Uppsale, další spolupráce byla navázána i s univerzitami v Hamburku a Lipsku, Technickou univerzitou v Berlíně, Max-Born Institutem v Berlíně a dalšími. „Díky tomu je ELIBIO projekt, který svým významem i zapojením přesahuje hranice České republiky,“ uzavírá Michael Vích.

 

Laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech