ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II)

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II) pro povinně volitelnou aktivitu 2 Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) a 3 Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými institucemi, science centry a ekocentry v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala ve dnech 28. 5. 2019, 13. 6. 2019, 11. 7. 2019 a 23. 7. 2019. Současně je pro lepší orientaci žadatelů zveřejněn pro každou z obou povinně volitelných aktivit Přehled projednaných projektů dle data jednání Výběrové komise.

ŘO OP VVV dále upozorňuje, že součástí posledního Zápisu z jednání Výběrové komise pro povinně volitelnou aktivitu 2 ze dne 23. 7. 2019 je i přehled všech projednaných projektů, které z důvodu nedostatečných dílčích alokací povinně volitelných aktivit 2, 3 a 5 Výběrová komise navrhla k zařazení do Zásobníku náhradních projektů OP VVV. Projekty jsou v Zásobníku náhradních projektů seřazeny sestupně dle výsledného počtu bodů dosaženého ve fázi věcného hodnocení, a to bez ohledu na zvolenou povinně volitelnou aktivitu (týká se pouze projektů s povinně volitelnou aktivitou 2, 3 a 5).

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II obracet na Ing. Jindřišku Charvátovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

Současně ŘO OP VVV informuje žadatele, že v souvislosti se změnou výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 spočívající v navýšení finanční alokace výzvy o 105 000 000 Kč na celkovou částku 605 000 000 Kč, zveřejněnou dne 19. 8. 2019, je možné podpořit projekty navržené Výběrovou komisí k zařazení do Zásobníku náhradních projektů, které ve fázi věcného hodnocení obdržely 70 bodů a více (týká se povinně volitelných aktivit 2, 3 a 5). Zbývající projekty zůstanou zařazeny v Zásobníku náhradních projektů OP VVV.

Zápisy jsou k dispozici ZDE.