ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), aktivita č. 2 Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) a aktivita č. 3 Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými institucemi, science centry a ekocentry, v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala ve dnech 28. 5. 2019, 13. 6. 2019, 11. 7. 2019 a 23. 7. 2019

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II) pro povinně volitelnou aktivitu 2 Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) a 3 Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými institucemi, science centry a ekocentry v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala ve dnech 28. 5. 2019, 13. 6. 2019, 11. 7. 2019 a 23. 7. 2019. Současně je pro lepší orientaci žadatelů zveřejněn pro každou z obou povinně volitelných aktivit Přehled projednaných projektů dle data jednání Výběrové komise.

 

ŘO OP VVV dále upozorňuje, že součástí posledního Zápisu z jednání Výběrové komise pro povinně volitelnou aktivitu 2 ze dne 23. 7. 2019 je i přehled všech projednaných projektů, které z důvodu nedostatečných dílčích alokací povinně volitelných aktivit 2, 3 a 5 Výběrová komise navrhla k zařazení do Zásobníku náhradních projektů OP VVV. Projekty jsou v Zásobníku náhradních projektů seřazeny sestupně dle výsledného počtu bodů dosaženého ve fázi věcného hodnocení, a to bez ohledu na zvolenou povinně volitelnou aktivitu (týká se pouze projektů s povinně volitelnou aktivitou 2, 3 a 5).

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II obracet na Ing. Jindřišku Charvátovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

Současně ŘO OP VVV informuje žadatele, že v souvislosti se změnou výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 spočívající v navýšení finanční alokace výzvy o 105 000 000 Kč na celkovou částku 605 000 000 Kč, zveřejněnou dne 19. 8. 2019, je možné podpořit projekty navržené Výběrovou komisí k zařazení do Zásobníku náhradních projektů, které ve fázi věcného hodnocení obdržely 70 bodů a více (týká se povinně volitelných aktivit 2, 3 a 5). Zbývající projekty zůstanou zařazeny v Zásobníku náhradních projektů OP VVV.

 

 

Dokumenty

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), aktivita č. 2 Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) a aktivita č. 3 Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými institucemi, science centry a ekocentry, v prioritní ose 3 OP VVV, která se konala ve dnech 28. 5. 2019, 13. 6. 2019, 11. 7. 2019 a 23. 7. 2019

PDF
865 kB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV_ISDV II_KA 2_28_5_2019
21.08.2019 13:03
Stáhnout

PDF
848,1 kB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV_ISDV II_KA 2_13_6_2019
21.08.2019 13:03
Stáhnout

PDF
777,6 kB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV_ISDV II_KA 3_13_6_2019
21.08.2019 13:03
Stáhnout

PDF
865,4 kB
Zapis z jednání VK ŘO OP VVV _ISDV II KA_2_11_7_2019
21.08.2019 13:03
Stáhnout

PDF
783,5 kB
Zapis z jednání VK ŘO OP VVV_ISDV II KA_3_11_7_2019
21.08.2019 13:03
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV_ISDV II_KA 2_23_7_2019
21.08.2019 13:03
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV_ISDV II_KA 3_23_7_2019
21.08.2019 13:03
Stáhnout

PDF
201,4 kB
Přehled_projednaných_projektů_dle_data_jednání_VK_KA3
21.08.2019 13:03
Stáhnout

PDF
208,2 kB
Přehled_projednaných_projektů_dle_data_jednání_VK_KA2
21.08.2019 13:03
Stáhnout