Nalezeno 192 výsledků
MŠMT schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (2021–2027)

MŠMT schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (2021–2027)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/msmt-schvalilo-programovy-dokument-operacniho-programu-jan-amos-komensky-2021-2027-2.htm

Praha, 15. dubna 2021 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jedná se o významný posun, kdy OP JAK začíná být uváděn v život. Jan Amos Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK z tohoto předpokladu vychází.

Zveřejněno 15.04.2021

Podcasty Evropské fondy v období 2021-2027 se v desátem díle zaměřily na Operační program Jan Amos Komenský

Podcasty Evropské fondy v období 2021-2027 se v desátem díle zaměřily na Operační program Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/item1044677.htm

Podcasty Evropské fondy v období 2021-2027 se v desátem díle zaměřily na Operační program Jan Amos Komenský s Václavem Velčovským, náměstkem pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

Zveřejněno 06.04.2021

Řídicí orgán zveřejňuje aktualizovanou verzi návrhu Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

Řídicí orgán zveřejňuje aktualizovanou verzi návrhu Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ridici-organ-zverejnuje-aktualizovanou-verzi-navrhu-programoveho-dokumentu-operacniho-programu-jan-amos-komensky.htm

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje aktualizovaný návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Hlavním cílem operačního programu pro období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. 

Zveřejněno 25.03.2021

Řídicí orgán zveřejňuje návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

Řídicí orgán zveřejňuje návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ridici-organ-zverejnuje-navrh-programoveho-dokumentu-operacniho-programu-jan-amos-komensky.htm

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje první návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). OP JAK vychází z dokumentů definujících národní politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje a navazuje na úspěšný Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Zkušenosti z OP VVV, jím podpořené oblasti a vytvořené mechanismy jsou základem navazujícího OP JAK, který dále prohloubí a posílí pozitivní dopady již realizovaných intervencí a změn v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje.

Zveřejněno 30.10.2020

...
Nalezeno 192 výsledků