ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT - Vyhledávání
Nalezeno 209 výsledků
Spuštění webových stránek OP JAK

Spuštění webových stránek OP JAK

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/spusteni-webovych-stranek-op-jak.htm

Řídicí orgán spustil 23. prosince 2021 nové webové stránky Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Webové stránky nabízí moderní odlehčený design, přehlednější informace i responzivitu webu.

Zveřejněno 23.12.2021

Operační program Jan Amos Komenský byl jako první předložen Evropské komisi

Operační program Jan Amos Komenský byl jako první předložen Evropské komisi

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/operacni-program-jan-amos-komensky-byl-jako-prvni-predlozen-evropske-komisi.htm

Praha, 21. prosince 2021 – Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) byl dne 20. prosince jako první český operační program pro programové období 2021-2027 předložen ke schválení Evropské komisi. Oficiálně tak došlo k zahájení tzv. formálního dialogu, na jehož konci bude schválený OP JAK, který podpoří oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje přibližně 90 mld. Kč.

Zveřejněno 21.12.2021

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území (aktivita A), v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 10. 2021

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území (aktivita A), v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 10. 2021

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/opravu-zapisu-z-jednani-hodnotici-komise-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi-aktivita-a-v-prioritni-ose-3-op-vvv-ktere-se-konalo-dne-27-10-2021.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území (aktivita A), v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 10. 2021. U projektů s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022909 a CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022910 došlo k opravě administrativní chyby v tabulce požadovaných úprav rozpočtu.

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021–2027

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021–2027

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vlada-schvalila-operacni-program-jan-amos-komensky-pro-nove-programove-obdobi-2021-2027.htm

Praha, 4. října 2021 – Vláda České republiky na svém dnešním zasedání schválila Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021–2027. Jedná se o zásadní krok, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský posune k další fázi vyjednávání s Evropskou komisí. První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun.

Zveřejněno 04.10.2021

...
Nalezeno 209 výsledků