ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Poslední zastávkou putovní výstavy fotografií OP VVV je Olomouc

Praha, 10. září 2019 – Po Hradci Králové, Liberci a Jihlavě se putovní výstava fotografií projektů podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) přesunula do Olomouce.

Fotografie jedenácti projektů podpořených z OP VVV jsou od 27. května do 13. října 2019 postupně prezentovány v rámci venkovních expozic v Hradci Králové, Liberci, Jihlavě a Olomouci.

Putovní výstava se za poslední dva roky představila v celkem devíti městech po celé České republice. Díky fotografiím z jednadvaceti projektů se tak návštěvníci mohli dozvědět, jak rozmanité aktivity byly podpořeny z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,“ shrnuje Václav Velčovský, náměstek pro řízení Sekce EU a ESIF.

Vědecké projekty zachycené na fotografiích se zaměřují například na vliv globální změny klimatu na přírodu nebo na výzkum klíčových témat kosmologie. Výstava přibližuje také vzdělávací projekty, které se zabývají například zapojením dvou učitelů ve třídě nebo kreativní participací umělců ve výuce. Každou sadu fotografií zároveň doplňuje text, který poskytuje základní informace o daném projektu.

V souvislosti s putovní výstavou byla vydána i fotokniha s názvem Projekty OP VVV ve fotografiích, kde je představeno třicet podpořených projektů zastupujících všechny tři prioritní osy operačního programu. Deset projektů z fotoknihy bylo prezentováno již na loňské putovní výstavě a dalších jedenáct je součástí výstavy letošní. Kniha přináší svědectví o kreativitě projektů, které mají za cíl podporu vzdělanosti, kvalitního výzkumu, propojení vzdělávání s praxí nebo rovný přístup ke vzdělávání. Fotokniha je dostupná v elektronické verzi na webu OP VVV, v tištěné verzi je k dispozici v Eurocentrech po celé České republice.

Kde a kdy si výstavu ještě můžete prohlédnout

Olomouc, Jeremenkova                                              9. září – 13. října 2019

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/