ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kniha docházky klubu ZKNV ke Zprávám o realizaci projektů výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

ŘO OP VVV zveřejňuje vzor přílohy Kniha docházky klubu ZKNV ke Zprávám o realizaci projektů výzvy č. 02_18_071 (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP VVV. Příloha je určena pouze pro příjemce, kteří realizují/budou realizovat jednotky aktivity č. 10 Klub v neformálním vzdělávání v souladu s podmínkami upravenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2, zveřejněnými dne 4. 11. 2020 a účinnými ode dne 5. 11. 2020.

Kniha docházky klubu ZKNV je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. 02_18_071 ZDE.