ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kulatý stůl k Místním akčním plánům rozvoje vzdělávání

Praha, 12. února 2019 – Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se ve čtvrtek 7. února 2019 uskutečnil kulatý stůl k Místním akčním plánům rozvoje vzdělávání (MAP). Kromě shrnutí aktuální koncepce MAP a stavu realizace projektů byly představeny také příklady dobré praxe. Diskutovalo se i nad budoucností MAP v příštím programovém období.

„Hlavním cílem kulatého stolu bylo představit úspěchy konceptu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání jako strategického nástroje nejen pro implementaci prostředků z ESIF, ale především pro zkvalitňování vzdělávání a obecně vzdělanosti v území. Jsem moc rád, že si MAPy našly své místo ve vzdělávání a že plní svá poslání,“ uvedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

O akci byl velký zájem, zúčastnilo se jí přes 80 zástupců státní správy, samosprávy, Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory, Národní sítě Místních akčních skupin České republiky a dalších partnerů, kteří jsou buď přímo, anebo zprostředkovaně zapojeni do tohoto konceptu.

Na programu kulatého stolu bylo shrnutí koncepce MAP v kontextu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) i zhodnocení přínosu a významu MAP pro MŠMT a MMR při plánování politiky regionálního školství i při přípravách výzev z operačních programů. Probíralo se i to, co zapojení do Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání přineslo samotným školám nebo jejich zřizovatelům.

Následovalo krátké statistické shrnutí MAP a analýza dalšího vývoje z pohledu Řídicího orgánu OP VVV. Dosud z výzev Místní akční plány rozvoje vzdělávání a Místní akční plány rozvoje vzdělávání II získalo podporu přes 350 projektů za více než dvě miliardy korun.

Pro účastníky kulatého stolu byly zajímavé prezentace příkladů dobré praxe. O své zkušenosti se podělili zástupci tří projektů místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, konkrétně z ORP Náchod, ORP Ostrava a ORP Zábřeh. Například poslední jmenovaný projekt představil své velmi inovátorské aktivity spojené s jazykovým vzděláváním dětí a pedagogů, a to včetně osobního příběhu zahraničního lektora.

Přínosná byla také diskuse nad dalším využitím MAP při přípravě intervencí v budoucím programovém období. MŠMT i MMR se shodly, že je jejich cílem akční plánování využívat také po roce 2021, resp. 2023.

Více informací o výzvách OP VVV podporujících regionální školství naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce EU a ESIF  

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
https://opvvv.msmt.cz
www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/