ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mapa ORP, na jejichž území je či bude realizován projekt MAP III

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje mapu obcí s rozšířenou působností (ORP), na jejichž území již je nebo v nejbližší době bude v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území realizován projekt MAP III vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.

V rámci aktivity A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III bude realizováno celkem 209 projektů. Je to o 15 projektů MAP více, než bylo realizováno v přechozí výzvě OP VVV věnované místnímu akčnímu plánování (tj. č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II).  Mezi příjemci jsou ponejvíce zastoupeny místní akční skupiny (66 %), obce (22 %) či městské části Prahy (8 %), ostatní oprávnění žadatelé (např. svazky obcí, mikroregiony) tvoří cca 4 %. S výjimkou 3 území obcí s rozšířenou působností a 6 městských částí hlavního města Prahy bude projekty MAP III pokryto celé území České republiky.