ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 1, výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 1, výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací. Metodický dopis navazuje na vydané Sdělení ŘO k mezinárodním mobilitám v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu, zveřejněné dne 8.4.2020 zde. Metodický dopis řeší zejména možnosti realizace jak aktivit příjezdů do ČR, tak aktivit výjezdů do zahraničí s ohledem na změněné podmínky, upravuje přerušení mobilit, způsoby dokladování výstupů a započítávání jednotlivých variant nepřítomnosti výzkumných pracovníků v místě výkonu práce.

Metodický dopis je k dispozici u výzvy č. 02_18_053 ZDE.