ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
790,3 kB
Text výzvy č. 02_18_053 - verze 3
15.04.2020 09:32
Stáhnout

PDF
792,1 kB
Text výzvy č. 02_18_053 - verze 2
03.04.2020 08:20
Stáhnout

PDF
792,6 kB
Text výzvy č. 02_18_053
23.10.2019 11:17
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy č. 02_18_053

PDF
247,1 kB
Příloha č. 1 - Indikátory
23.10.2019 11:19
Stáhnout

PDF
514,4 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
23.10.2019 11:19
Stáhnout

XLSX
157,6 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
23.10.2019 11:19
Stáhnout

PDF
642,8 kB
Příloha č. 3 - Přehled hodnot korekčního koeficientu
23.10.2019 11:19
Stáhnout

PDF
489,5 kB
Příloha č. 4 - Maximální výše způsobilých výdajů
23.10.2019 11:19
Stáhnout

PDF
4,2 MB
Příloha č. 5 - Podkladový materiál pro implementaci RIS3
23.10.2019 11:19
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
1,6 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu č. 02_18_053
23.10.2019 13:23
Stáhnout

PDF
822 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 1, výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací
28.04.2020 14:21
Stáhnout

PDF
511 kB
Rules for Applicants and Beneficiaries (Specific Part) Call 02_18_053
11.11.2020 14:37
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
02.06.2022 14:10
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh k žádosti o podporu pro výzvu č. 02_18_053, povinné

DOCX
117,5 kB
Čestné prohlášení – žadatel (úvodní a závěrečné)
23.10.2019 11:21
Stáhnout

DOCX
118,5 kB
Prohlášení o přijatelnosti - žadatel
23.10.2019 11:21
Stáhnout

XLSX
25,6 kB
Harmonogram klíčových aktivit
23.10.2019 11:21
Stáhnout

DOCX
118,8 kB
Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory
23.10.2019 11:21
Stáhnout

DOCX
193,5 kB
Soulad s RIS3 strategií
23.10.2019 11:21
Stáhnout

DOCX
114,8 kB
Způsob výběru výzkumných/technických/administrativních pracovníků
23.10.2019 11:21
Stáhnout

DOCX
116,7 kB
Čestné prohlášení k dodržení principů uvedených v Chartě pro výzkumné pracovníky, Kodexu chování a přijímání výzkumných pracovníků a Evropském kodexu chování pro integritu výzkumu
23.10.2019 11:21
Stáhnout

XLSX
2,4 MB
Kalkulačka mobilit
23.04.2021 10:55
Stáhnout

DOCX
118,9 kB
Prokázání vlastnické struktury - žadatel (povinně volitelná příloha)
23.10.2019 11:21
Stáhnout

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací

DOCX
117,2 kB
Čestné prohlášení výzkumného pracovníka k nároku na rodinný příspěvek
23.10.2019 11:33
Stáhnout

DOCX
112,6 kB
Formulář - Plánované čerpání minimální částky personálních nákladů výzkumného pracovníka
23.10.2019 11:33
Stáhnout

DOCX
116,6 kB
Zdůvodnění relevance mobility/stáže/hostování - vzor
23.10.2019 11:33
Stáhnout

DOCX
122 kB
Zpráva o činnosti – vzor
23.10.2019 11:33
Stáhnout

DOCX
119,3 kB
Zpráva o činnosti v návratové fázi – vzor
23.10.2019 11:33
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

PDF
8,4 MB
Uživatelská příručka Zpracování žadosti v IS KP14 verze pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací
25.10.2019 13:16
Stáhnout

Prezentace k výzvě

PPTX
1,5 MB
Prezentace ze semináře pro žadatele výzvy č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací
19.11.2019 15:06
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
168,9 kB
Leták k výzvě č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací
23.10.2019 15:29
Stáhnout

PDF
147 kB
Leaflet Call No 02_18_053 International mobility of research, technical and administrative staff of research organizations
06.08.2020 15:10
Stáhnout