ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Metodický výklad ke způsobilosti výdajů v IKAP II – nakládání s dlouhodobým majetkem

Řídicí orgán OP VVV vydává Metodický výklad k podmínce způsobilosti výdajů v projektech, pro něž jsou závazná Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Implementace krajských akčních plánů II (078), verze 2, ve znění Metodického dopisu č. 1 k těmto pravidlům (dále jen „SPpŽP“). 

 

Metodický výklad se týká podmínky uvedené v kap. 8.7.1 SPpŽP – Obecné podmínky způsobilosti výdaje a doplňuje hromadnou informativní depeši s instrukcemi ohledně nakládání s dlouhodobým majetkem pořízeným z dotace v rámci projektů IKAP II, která byla zaslána na všechny příjemce (kraje) v rámci této výzvy.

Metodický výklad je k dispozici u Pravidel výzvy ZDE.