ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
414,5 kB
Text výzvy Implementace krajských akčních plánů II č. 02_19_078– verze 3
22.03.2021 14:21
Stáhnout

PDF
467,3 kB
Text výzvy č. 02_19_078
18.06.2020 10:52
Stáhnout

PDF
756,2 kB
Text výzvy č. 02_19_078
31.10.2019 12:54
Stáhnout

PDF
155,4 kB
Popis a zdůvodnění změn výzvy I KAP II
22.03.2021 14:27
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy č. 02_19_078

PDF
600,5 kB
Příloha č. 1 Indikátory
31.10.2019 09:39
Stáhnout

PDF
568,8 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
13.11.2019 16:26
Stáhnout

XLSX
279 kB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru
08.04.2021 14:26
Stáhnout

PDF
2,2 MB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru
08.04.2021 14:26
Stáhnout

PDF
2 MB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru -neaktuální verze
17.04.2020 11:35
Stáhnout

XLSX
251,6 kB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální verze
17.04.2020 11:35
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální verze
31.10.2019 09:39
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
1,7 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu č. 02_19_078, verze 2
18.06.2020 11:59
Stáhnout

PDF
301,7 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2 - účinnost od 23. 3. 2021
22.03.2021 14:33
Stáhnout

PDF
235,9 kB
Metodický výklad ke způsobilosti výdajů v IKAP II – nakládání s dlouhodobým majetkem
11.10.2023 13:59
Stáhnout

PDF
1,6 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu č. 02_19_078
31.10.2019 09:42
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
02.06.2022 14:10
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh k žádosti o podporu k výzvě č. 02_19_078

XLSX
314,7 kB
Kalkulacka_jednotek
02.12.2019 10:56
Stáhnout

DOCX
148,4 kB
Analýza rizik
02.12.2019 10:57
Stáhnout

DOCX
117 kB
Čestné prohlášení žadatele - úvodní a závěrečné
02.12.2019 10:57
Stáhnout

XLSX
25,6 kB
Harmonogram klíčových aktivit
02.12.2019 10:57
Stáhnout

DOCX
128,1 kB
Partnerská smlouva
02.12.2019 10:57
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství
02.12.2019 10:57
Stáhnout

DOCX
120,3 kB
Prohlášení o přijatelnosti žadatele_ESF
02.12.2019 10:57
Stáhnout

DOCX
141,1 kB
Prohlášení o souladu s pravidly VPo
02.12.2019 10:57
Stáhnout

DOCX
118,7 kB
Prokázání vlastnické struktury žadatele
31.05.2021 08:47
Stáhnout

DOCX
118,3 kB
Prokázání vlastnické struktury partnera
31.05.2021 08:47
Stáhnout

DOCX
136,8 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF
02.12.2019 10:57
Stáhnout

XLSX
286,8 kB
Realizační tým
02.12.2019 10:57
Stáhnout

DOCX
123,3 kB
Souhrnné ČP partnera/partnerů
02.12.2019 10:57
Stáhnout

PDF
12,1 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti o podporu v IS KP14 v 1.9 - platná od 28. 3. 2019
29.03.2019 06:56
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv výzvy č. 02_19_078

XLSX
446,5 kB
Příloha č. 13: Evidence využívání majetku pořízeného z dotace IKAP II (duben 2022) - výzva č. 078
25.04.2022 11:05
Stáhnout

Vzory příloh ke zprávám o realizaci k výzvě č. 02_19_078

DOCX
170,3 kB
Portfolio_pedagoga_vzor_OP_VVV
21.10.2021 12:21
Stáhnout

XLSX
22,8 MB
Priloha_14_Soubeh_realizace_aktivit_7b_7g_a_sablon
21.10.2021 12:21
Stáhnout

DOCX
113 kB
Souhrnna_zprava_reflexe_52510
21.10.2021 12:21
Stáhnout

DOCX
119,4 kB
7a_Smlouva_dohoda_zahranicni_staz_2
21.10.2021 12:21
Stáhnout

DOCX
121,1 kB
7a_Zprava_zahranicni_staz_2
21.10.2021 12:21
Stáhnout

DOCX
184 kB
7b_Zaznam_odbornik_z_praxe_2
21.10.2021 12:21
Stáhnout

DOCX
122 kB
7bce_potvrzeni_o_zamestnani_ 2
21.10.2021 12:21
Stáhnout

DOCX
78,3 kB
7c_potvrzeni_o_zamestnani_jina_skola_2
21.10.2021 12:21
Stáhnout

DOCX
79,8 kB
7c_Zaznam_tandemová_vyuka_2
21.10.2021 12:21
Stáhnout

DOCX
118,5 kB
7d_CP_Identifikace_zaku_2
21.10.2021 12:21
Stáhnout

XLSX
297,5 kB
7d_Tridni_kniha_doucovani_3
02.03.2022 12:14
Stáhnout

DOCX
121,5 kB
7e_Dohoda_staz_zaměstnavatel_2
21.10.2021 12:21
Stáhnout

DOCX
124 kB
7e_Zaznam_staz_2
21.10.2021 12:21
Stáhnout

DOCX
182,7 kB
7f_Prezencni_listina_2
21.10.2021 12:21
Stáhnout

DOCX
127,5 kB
7fg_Report_o_cinnosti_2
21.10.2021 12:21
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

PDF
1,6 MB
Konkrétní příklady aktivit a podaktivit projektů IKAP II
18.05.2020 08:42
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
170,6 kB
Leták k výzvě č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II
31.10.2019 10:18
Stáhnout

PDF
148,4 kB
Leaflet Call No 02_19_078 Implementation of regional action plans II
06.08.2020 15:08
Stáhnout