ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - aktualizace výzvy a zveřejnění metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 3

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění verze 6 výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků a Metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 3, výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků.

Změnou výzvy je umožněno, ve výjimečných případech způsobených mimořádnými opatřeními souvisejícími s působením vyšší moci, přesáhnout délku mobility nad 24 měsíců.

Metodický dopis navazuje na vydané Sdělení ŘO k mezinárodním mobilitám v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu, zveřejněné dne 8.4.2020 zde, a řeší zejména možnosti realizace jak aktivit příjezdů do ČR, tak aktivit výjezdů do zahraničí s ohledem na změněné podmínky, upravuje přerušení mobilit, způsoby dokladování výstupů a započítávání jednotlivých variant nepřítomnosti výzkumných pracovníků v místě výkonu práce.

Výzva č. 02_16_027 je k dispozici ZDE.