ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ministr školství Plaga jednal s eurokomisařem Moedasem v ELI Beamlines

Praha, 14. června 2018 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga se ve středu 13. června setkal s eurokomisařem pro výzkum a inovace Carlosem Moedasem v prostorách výzkumné infrastruktury ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy. Hlavním diskuzním tématem bylo za účasti partnerů z dalších zemí zhodnotit realizaci projektu ELI, nejmodernějšího laserového zařízení na světě, a aktuální stav ustavení právnické osoby ELI-ERIC, která bude centrálně řídit činnosti zařízení ELI po jejich spuštění do provozu.

ELI – Extreme Light Infrastructure – je panevropská výzkumná infrastruktura, která zahrnuje 3 pilíře (zařízení) situované ve 3 evropských státech. Jsou jimi ELI Beamlines (Dolní Břežany v ČR), ELI Attosecond (Szeged v Maďarsku) a ELI Nuclear Physics (Măgurele v Rumunsku).

"Primárním cílem ELI Beamlines je vybudovat vůbec nejmodernější laserové zařízení na světě, v němž budou realizovány výzkumné a aplikační experimenty zahrnující interakci světla s hmotou, a to na intenzitě, která je cca 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty,“ vysvětlil ministr Plaga. Výstavba pilíře ELI Beamlines byla zahájena v roce 2010, přičemž aktuálně jsou prováděny instalační práce a testování dodaných technologií, byly spuštěny 2 z celkových 4 laserových systémů a ve fázi testování se nachází rovněž 2 zdroje rentgenového záření a urychlovač iontů. Cílem je zpřístupnit experimentální kapacity ELI Beamlines prvním uživatelům již v roce 2018.

Program setkání ministra Plagy a eurokomisaře Moedase zahrnoval kromě bilaterálního jednání také prohlídku experimentálních hal ELI Beamlines. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru výzkumné infrastruktury ELI se návštěvy zúčastnili kromě představitelů MŠMT, Evropské komise a Fyzikálního ústavu AV ČR, hostitelské instituce ELI Beamlines, rovněž zástupci Akademie věd ČR, maďarského a rumunského pilíře ELI, managementu ELI Delivery Consortium a v neposlední řadě také velvyslanci Maďarska, Rumunska, Velké Británie, Německa, Itálie, Francie a Litvy, jejichž aktivní zapojení do projektu ELI je stěžejní pro jeho budoucí úspěch na evropské a celosvětové úrovni.

Ministr Plaga s eurokomisařem Moedasem diskutovali také o socioekonomických dopadech Evropských strukturálních a investičních fondů, a to konkrétně na region Dolních Břežan, Vestce a Hodkovic ve Středočeském kraji. Pohovořili poté i na téma přípravy 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace "Horizon Europe". Ten bude v letech 2021 až 2027 představovat stěžejní nástroj finanční podpory daných sektorů ve výši takřka 100 mld. EUR.