ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mobility pomohou zkvalitnit výzkum v ČR

Praha, 30. ledna 2018 – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání schválil celkem 67 projektů za 1,2 miliardy korun, díky kterým budou moci tuzemští výzkumní pracovníci vyjet do zahraničí za účelem dalšího profesního růstu a díky kterým budou podpořeny také pobyty zahraničních expertů v českých výzkumných organizacích.

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dokončil hodnocení žádostí o podporu ze dvou průběžných výzev Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků a Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF. Hodnocením úspěšně prošlo celkem 67 projektů za 1,2 miliardy korun. První z nich již mají podepsaná rozhodnutí o poskytnutí dotace a začaly realizovat naplánované aktivity.

V blízké době tak prostřednictvím projektů z první jmenované výzvy vycestují čeští začínající i zkušení výzkumní pracovníci do zahraničních výzkumných organizací, kde budou moci rozvíjet své znalosti, získávat nové poznatky a posilovat mezinárodní výzkumnou spolupráci. „Od zahraničních pracovníků, kteří přijedou do výzkumných organizací v České republice, očekáváme velký příliv know-how a sdílení zkušeností, které budeme moci v domácím prostředí zužitkovat,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT.

Ve výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF budou podpořeny vědecko-výzkumné pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v České republice nebo vědecko-výzkumné pobyty českých výzkumných pracovníků v zahraničí, a to v rámci projektů Marie Skłodowska-Curie Action – European Fellowships, které byly kladně hodnoceny Evropskou komisí, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebyly dosud podpořeny. Díky intervencím z OP VVV tak bude moct být podpořeno více projektů, než na kolik původně vystačila alokace v evropském programu.

Obě výzvy cílí na mobilitu výzkumných pracovníků, a to jak na příjezdy do České republiky, tak výjezdy do zahraničí v délce 6 až 24 měsíců. V obou výzvách se myslelo i na slaďování pracovního a soukromého života výzkumných pracovníků. Jako benefit proto mohou čerpat speciální příspěvek, který jim usnadní kontakt s blízkými rodinnými příslušníky.


Zájemci mohli žádosti o podporu podávat do 31. prosince 2017. Celkově byly ve výzvách připraveny 2 miliardy korun. Ve výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků bylo zaregistrováno 58 projektů za více než 1,15 miliardy korun. Do výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF se přihlásilo 17 projektů za 180 milionů korun.  

Graf_1.jpgGraf_2.jpg

Více informací o výzvách Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků a Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/