ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MŠMT rozdělí ve druhé vlně šablon až 6 mld., nově podpoří i ZUŠ a zařízení pro zájmové vzdělávání

Praha, 5. března 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má připravených 6 miliard korun z fondů EU na podporu škol a školek v celé republice. Peníze z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání si mezi sebe rozdělí vedle mateřských a základních škol nově také základní umělecké školy či zařízení nabízející volnočasové aktivity. Získat nemalou finanční podporu umožní jmenovaným institucím právě vyhlášená výzva s názvem Šablony II. Objem peněz v této výzvě vzrostl v porovnání s první vlnou šablon o 1,5 miliardy korun.

Úspěšní žadatelé budou moci z evropských peněz financovat například školní asistenty, psychology nebo speciální pedagogy. Základní školy mají nově možnost získat dotace i na kariérové poradce. Dosud tuto možnost měly jen střední a vyšší odborné školy. Ministerstvo ve výzvě cílí také na propojení teorie s praxí. Novinkou jsou šablony na realizaci projektových dnů, na IT podporu výuky nebo na aktivity zapojující do výuky odborníky z praxe či umělce.

„Chceme podporovat smysluplné učení, samostatnost a angažovanost žáků a propojení školy se životem za jejími zdmi. Projektové dny umožní dětem podívat se ze školních lavic přímo do praxe či do prostředí, o kterém se zrovna učí,“ vysvětluje Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Mateřské školy budou moci opět usilovat o finance na chůvy, které jim s péčí o dvouleté děti pomáhají už díky dotacím získaným v první vlně projektů zjednodušeného vykazování. Právě o tuto personální podporu byl ze strany školek velký zájem.

„První výzva na šablony pro MŠ a ZŠ byla velmi úspěšná. Zapojilo se do ní 75% mateřských a základních škol z celé republiky. Ve druhé vlně jsme rozšířili spektrum oprávněných žadatelů a také navýšili částku maximální výše finanční podpory. Také jsme se snažili maximálně využít zpětnou vazbu od příjemců první vlny a ještě více zpřehlednit a zjednodušit pravidla,“ doplňuje Velčovský. Dalším rozdílem oproti předchozí výzvě pro MŠ a ZŠ je snížení minimální výše dotace z 200 000 Kč na 100 000 Kč. „Reagujeme na aktuální potřeby regionálního školství a chceme umožnit čerpání co největšímu počtu oprávněných žadatelů, tedy i těm nejmenším školám,“ uzavírá Velčovský.

V případě základních či mateřských škol je maximální výše výdajů stanovena výpočtem, kdy k základnímu paušálu, který činí 300 000 Kč, žadatel připočte ještě dalších 2 500 Kč na každého žáka. V případě základních uměleckých škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání činí základní paušál 100 000 Kč na subjekt plus 1 800 Kč na každého účastníka.

V první vlně tzv. šablon pro MŠ a ZŠ dosáhl objem předložených žádostí o podporu téměř 3,5 miliardy Kč. Ke dni 1. 2. 2018 získalo podporu celkem 5 129 MŠ a ZŠ, které už realizují své projekty.

Zájemci o podporu ve výzvě Šablony II mohou předkládat své žádosti v termínu od 28. 2. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00. Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků je vyplnění online dotazníku, který pomůže žadatelům při výběru šablon. Žadatelé a příjemci mohou využít konzultační linku na čísle +420 234 814 777, a to každý pracovní den od 9:00 do 15:00, anebo e-mailovou adresu dotazyZP@msmt.cz.

 

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy

http://www.msmt.cz

E-mail:

opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/