ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Na MŠMT se diskutovalo o novém operačním programu i o dalších výzvách OP VVV

Praha, 13. června 2019 – Ve čtvrtek 13. června se konalo již 16. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Členové výboru na něm mimo jiné diskutovali o budoucím Operačním programu Jan Amos Komenský připravovaném na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Schválili také další dvě výzvy, které budou z OP VVV vyhlášeny během léta.

První výzva se bude zaměřovat na strategické řízení oblasti výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni, druhá pak podpoří děti a žáky se speciálními potřebami, a to prostřednictvím zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků.

Důležitým bodem zasedání bylo představení příprav nového operačního programu v gesci MŠMT. Jeho finanční alokace bude záviset na schválení evropského Víceletého finančního rámce a na vyjednávání na národní úrovni. „Operační program Jan Amos Komenský bude pokračovat v podpoře vzdělávání
a výzkumu v České republice. Předpokládá se, že vláda bude nové operační programy schvalovat na přelomu let 2019 a 2020. Už nyní jsme Ministerstvu pro místní rozvoj poskytli tzv. intervenční logiku a sestavili jsme pracovní skupiny pro draft textu,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF. „Oceňujeme, že členové monitorovacího výboru podpořili vyjednávání MŠMT za zachování ex-ante financování, nezvyšování kofinancování z vlastních zdrojů a za zohlednění specifického postavení pražských vysokých škol,“ dodal Velčovský.

Cennou zpětnou vazbu pro MŠMT přinesl online interaktivní dotazník pro členy monitorovacího výboru. Účastníci ocenili možnost vyjádřit se tímto způsobem k různým aspektům implementace ESIF v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání v ČR. Prostřednictvím dotazníku hodnotili například věcné zaměření programu, finanční nastavení, pravidla implementace nebo publicitu. Mohli se také vyjádřit k tomu, jaké vidí priority pro budoucí programové období či jaká rizika u přípravy Operačního programu Jan Amos Komenský spatřují.

Na zasedání dále zazněly informace o aktuálním stavu programu, o krocích Řídicího orgánu OP VVV vedoucích k plnění pravidla N+3 2019, jehož by mělo být dosaženo do konce června, o individuálních projektech systémových nebo o komunikačních aktivitách řídicího orgánu. Projednána a schválena byla také Výroční zpráva o implementaci OP VVV za rok 2018.