ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Na MŠMT se diskutovalo o zkušenostech s projekty integrovaných územních strategií (ITI)

Praha, 7. února 2019 – Ve středu 6. února 2019 proběhlo jednání Řídicího orgánu OP VVV se zástupci nositelů integrovaných územních strategií (ITI). Jednání, jehož cílem byla diskuse nad projekty ITI v oblasti výzkumu a vývoje, nad zkušenostmi řídicího orgánu i nositelů strategií a nad výhledy do budoucího programového období, vedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský. Jednání se kromě zástupců pěti aglomerací zúčastnilo také Ministerstvo pro místní rozvoj.

Cílem nástroje ITI je naplňování specifických územních potřeb metropolitních aglomerací. OP VVV je podporuje prostřednictvím projektů z výzev Předaplikační výzkum pro ITI,  Předaplikační výzkum pro ITI II a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI. Celkem byly v těchto výzvách pro projekty ITI připraveny více než 3 miliardy korun. „Pro řídicí orgán bylo opravdu zajímavé a přínosné vnímat zkušenosti zástupců nositelů ITI. Velmi zodpovědně zvážíme zapojení nástroje ITI a jeho formy pro příští programové období,“ shrnul jednání náměstek Velčovský.

Více informací o výzvách Předaplikační výzkum pro ITI, Předaplikační výzkum pro ITI II a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI naleznete na internetových stránkách OP VVV.