ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Na zkvalitnění přípravy učitelů půjde z fondů EU 400 milionů

Praha, 11. března 2019 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu určenou pro veřejné vysoké školy vzdělávající budoucí učitele. Výzva Pregraduální vzdělávání II podpoří koncepční proměny přípravného vzdělávání učitelů nejen na pedagogických fakultách, ale i na ostatních fakultách se studijními programy zaměřenými na učitelství. Ve výzvě je pro vysoké školy připraveno celkem 400 milionů korun.

Jde o pokračování úspěšné výzvy Pregraduální vzdělávání I, díky níž byly již před dvěma lety podpořeny částkou 363 milionů korun všechny pedagogické fakulty v ČR. „První vlna výzvy byla velmi úspěšná, zapojily se do ní všechny pedagogické fakulty. V aktuálně vyhlašované výzvě jsme rozšířili spektrum žadatelů, kteří budou moct podporu využít, a přidali jsme nové aktivity pro pedagogické fakulty, aby mohly dále rozvíjet výsledky z první výzvy,“ řekl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.

Projekty vysokých škol mohou být zaměřené například na zvyšování kvality a inovace studentských pedagogických praxí, síťování fakult vzdělávajících budoucí učitele nebo na podporu didaktického využívání digitálních technologií ve výuce. Díky projektům dojde také ke zvýšení kvality práce vysokoškolských pedagogů a k rozvoji osobnostně-sociálních kompetencí budoucích učitelů v kontextu společného vzdělávání. Finanční podporu mohou žadatelé využít i na zahraniční výjezdy svých studentů (budoucích učitelů) nebo pedagogů zapojených do projektu.

Žádosti o podporu z výzvy Pregraduální vzdělávání II s alokací 400 milionů korun budou přijímány od 11. března 2019 do 28. června 2019.

Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/