Náměstek Doleček zahájil činnost superlaseru ELI Beamlines

Praha, 3. července 2018 – V laserové výzkumné infrastruktuře ELI Beamlines v Dolních Břežanech byl v pondělí 2. července poprvé spuštěn superlaser L3, nejvýkonnější laserové zařízení na světě. Slavnostního zahájení provozu se zúčastnil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček spolu s americkým velvyslancem Stephenem B. Kingem a předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou.

Nejmodernější laserové zařízení na světě je určeno pro výzkumné a aplikační experimenty zahrnující interakci světla s hmotou o intenzitě cca 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty. Výsledky experimentů budou potenciálně využitelné např. v lékařském zobrazování a v diagnostice, v konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů anebo v rentgenové optice.

 „Jsem rád, že zde mohu být spolu s vzácnými hosty a přáteli ze Spojených států přítomen spuštění laserového systému L3, který bez pochyb patří k nejvýznamnějším projektům česko-americké výzkumné spolupráce. Oblast výzkumu a vývoje považuji v naší bilaterální spolupráci za klíčovou a tato významná událost tento potenciál jen potvrzuje. Jsem též velmi rád, že se scházíme na ELI Beamlines, která i díky instalaci laserového systému L3 dále naplňuje svoji úlohu první výzkumné infrastruktury světového významu ve střední a východní Evropě. Věřím, že toto unikátní zařízení přinese v brzké době excelentní vědecké výsledky a přivede do České republiky další špičkové vědce z celého světa,“ uvedl náměstek Doleček.

ELI (Extreme Light Infrastructure) je výzkumnou infrastrukturou celosvětového významu a dopadu, která kromě ELI Beamlines v Dolních Břežanech zahrnuje i pilíře ELI Attosecond v Maďarsku a ELI Nuclear Physics v Rumunsku. Náklady na vybudování ELI Beamlines činí téměř 7,5 miliardy korun, přičemž 85 % výdajů  tvoří prostředky Evropských strukturálních a investičních fondů a 15 % výdaje ze státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace. Unikátní laserový systém L3-HAPLS vyvinula americká Lawrence Livermore National Laboratory, vývoj technologií trval 5 let. ELI Beamlines provozuje Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Společně s partnerským laserovým pracovištěm HiLASE (Nové lasery pro průmysl a výzkum) a Biotechnologickým a biomedicínským centrem BIOCEV ve Vestci tvoří ELI Beamlines vědecko-technologický klastr mezinárodního významu „STAR“.

 

Zdroj foto: ELI Beamlines