ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Navýšení alokace výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území a změny příloh č. 3 a 4

ŘO OP VVV informuje oprávněné žadatele a příjemce výzvy č. 082 Akční plánování v území, že byla zveřejněna změna této výzvy spočívající v navýšení její alokace a dále v úpravách přílohy č. 3 Postupy MAP III a přílohy č. 4 Postupy KAP III. 

Důvodem změny výzvy je velký zájem oprávněných žadatelů a snaha podpořit všechna území, která o podporu mají zájem, při tvorbě plánů a strategií a při přípravě opatření pro řešení problémů v oblasti vzdělávání v daném území. V přílohách jsou zohledněny skutečnosti, které s sebou přinesla realizace prvních projektů MAP a KAP (resp. upřesněny části, na něž byly ze strany žadatelů/příjemců nejčastější dotazy) a dále je upraven způsob zapojení odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj do procesů místního akčního plánování zohledňující jeho kapacity.

Podrobnější informace jsou uvedeny přímo u výzvy ZDE.