ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nová výzva umožní učitelům i žákům vycestovat do zahraničí

Praha, 10. dubna 2015 – Novou výzvu číslo 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů vyhlašuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva je určená všem základním a středním školám mimo hlavní město Prahu.

Celková alokace na výzvu představuje 800 milionů korun s možností navýšení. Uspokojena by tak měla být většina škol, která podá projektovou žádost. Školy mohou žádat o dotaci na jeden projekt v rozmezí od 200 tisíc do 1 milionu korun. Finanční prostředky jim budou poskytnuty prostřednictvím ex ante (předběžné) platby ve 100% výši schváleného rozpočtu projektu. Vyhlášení výzvy číslo 56 bude mít pozitivní dopad na dočerpání OP VK.

Vzhledem k tomu, že podání projektové žádosti je velmi jednoduché, školy ji zvládnou vytvořit samy, aniž by si musely najímat zprostředkovatelské či poradenské agentury. Jednotlivé projektové žádosti lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit. S tímto způsobem mají školy velké zkušenosti již z akce EU peníze (středním) školám, do které bylo zapojeno více než 95 % škol.

Podrobné informace týkající se výzvy číslo 56 jsou k dispozici na internetových stránkách OP VK pod odkazem: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1.html.