ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OP VVV již potřetí podpoří mobilitu výzkumných pracovníků

Praha, 18. března 2019 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v pořadí již třetí výzvu, díky které budou moci tuzemští výzkumní pracovníci vyjet do zahraničí za účelem dalšího profesního růstu a díky které budou podpořeny také pobyty zahraničních expertů v českých výzkumných organizacích. Tentokrát je pro žadatele z evropských fondů připraveno 100 milionů korun.

Cílem výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III je podpořit profesní růst výzkumných pracovníků, kvalitní výzkum, vzdělávání pro praxi nebo rozvoj komunikace a spolupráce. Z výzvy budou financovány vědecko-výzkumné pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v České republice či pobyty českých výzkumných pracovníků v zahraničí, a to v délce 12 až 24 měsíců. K vytvoření vhodných podmínek v oblasti slaďování pracovního a soukromého života pomůže výzkumným pracovníkům speciální příspěvek, který jim usnadní kontakt s blízkými rodinnými příslušníky.

Podporu mohou získat projekty předložené v roce 2018 do programu Horizont 2020 (Marie Skłodowska-Curie Action), které byly Evropskou komisí kladně hodnoceny, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebyly dosud podpořeny.1

„Díky intervencím z OP VVV bude možné již potřetí podpořit více projektů, než na kolik původně vystačila alokace v evropském programu,“ uvedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský. Do první vlny výzvy se v roce 2017 přihlásilo 17 projektů a OP VVV 16 z nich podpořil celkovou částkou přesahující 160 milionů korun. Do druhé vlny výzvy bylo v roce 2018 podáno rovněž 17 žádostí o podporu. Dotaci v celkové výši téměř 100 milionů korun získalo 16 projektů.

Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III byla vyhlášena dne 15. 3. 2019. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 15. 3. 2019 od 10:00 hod. do 30. 8. 2019 do 14:00 hod. Více informací o vyhlášené výzvě naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
https://opvvv.msmt.cz
www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/

 

Do výzvy se mohou přihlásit projekty, které byly v roce 2018 předloženy do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2018), a které jsou uvedeny v „no money“ seznamu. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.