ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OP VVV podpoří inovace v pedagogice téměř čtvrt miliardou korun

Praha, 27. ledna 2020 - Projekty přinášející inovativní aktivity do výuky a projekty podporující pedagogický výzkum budou z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podpořeny částkou 241 milionů korun. Příjemci projektů budou vysoké školy, výzkumné organizace a organizace podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Výzva byla rozdělena na dvě oblasti. První se věnuje zavedení inovativních aktivit do výuky v předškolním, základním a středním vzdělávání. Podpořeno bude 9 projektů za 154 milionů Kč. Mezi témata, kterým se budou projekty věnovat, patří např. rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni základních škol a víceletých gymnázií, podpora pedagogů při práci s matematicky nadanými žáky, zážitkovou pedagogiku nebo vzdělávání k demokracii.

V oblasti pedagogického výzkumu bylo schváleno 7 projektů za 87 milionů Kč, které se věnují sledování dopadů vybraných opatření vzdělávací politiky na edukační praxi a problematickým jevům, se kterými dosud vzdělávací politika pracovala spíše okrajově. Podpořen tak bude například výzkum zaměřený na souvislost mezi docházkou do MŠ a výsledky, postoji a chováním žáků na 1. stupni ZŠ, příčiny školní neúspěšnosti u žáků 1. stupně ZŠ nebo rozdíly ve výsledcích a postojích žáků v jednotlivých školách. Ve vyšších stupních vzdělání to pak bude životní dráha neúspěšných maturantů

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:

https://www.facebook.com/opvvv/

Instagram:

https://www.instagram.com/op_vvv/