ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OP VVV podpoří pobyty výzkumných pracovníků v zahraničí

Praha, 11. července 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo pro oblast vysokého školství dne 30. června a 4. července 2017 dvě výzvy s názvem Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků a Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF.

„Obě výzvy podpoří nejen pobyty tuzemských výzkumných pracovníků v zahraničí, ale rovněž získání zahraničních expertů pro tuzemské výzkumné organizace. Cílovou skupinou jsou jak zkušení experti, tak juniorní vědci. Celkový finanční objem v obou těchto výzvách byl stanoven na 2 miliardy korun,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Tato výzva, ve které se budou žádosti o podporu hodnotit průběžně, bude otevřena do 1. prosince 2017. Celková výše finančních prostředků byla stanovena na 1,5 miliardy korun a žádat o ně mohou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI a mají své sídlo na území ČR.

Přehled klíčových aktivit výzvy:

  1. Pracovní pobyty post doktorandů ze zahraničí v ČR – podpora pracovních pobytů zahraničních post doktorandů ve výzkumných organizacích v ČR. Od těchto post doktorandů se očekává přínos zahraničních zkušeností a dovedností spojených s jejich předchozími zkušenostmi v zahraničí do českého výzkumného prostředí.
  2. Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR – podpora hostování zkušených zahraničních výzkumných pracovníků – seniorů ve výzkumných organizacích v ČR. Tito podpoření výzkumní pracovníci se v ČR budou podílet na výzkumu a díky jejich zkušenostem ze zahraničí se předpokládá velký přínos know-how do českého výzkumného prostoru.
  3. Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí – podpora vysílání výzkumných pracovníků juniorů do zahraničních výzkumných organizací za účelem jejich zapojení do výzkumných projektů. Účastnit se budou moci nejen post doktorandi, ale také studenti Ph.D, které výzkumná organizace vyšle za účelem rozvoje jejich znalostí a dovedností užitečných pro českou výzkumnou organizaci v budoucnu.
  4. Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí – podpora vysílání výzkumných pracovníků – seniorů do zahraničních výzkumných organizací s jejich zapojením do výzkumných projektů s cílem získat tímto prostřednictvím pro českou výzkumnou organizaci jak nové know-how, tak posílit spolupráci se zahraničními výzkumnými organizacemi.

Jako benefit mohou žadatelé využít i podpůrný nástroj ve formě speciálního příspěvku se zohledněním osobních potřeb výzkumných pracovníků vysílaných v souvislosti s projektem do zahraničí. Tato podpora přispěje k zajištění kontaktu výzkumného pracovníka s blízkými rodinnými příslušníky.

Výzva: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF

I v této výzvě se budou žádosti o podporu hodnotit průběžně s termínem ukončení příjmu žádostí 1. prosince 2017. Celkový finanční objem byl stanoven na půl miliardy korun a předkládat žádosti o podporu mohou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI a mají své sídlo na území ČR. Tato výzva se zaměřuje pouze na podporu projektů, které byly předloženy do výzvy Horizon 2020 a byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny. Dojde tak k podpoře kvalitních projektů, na které na úrovni Horizon 2020 nezbyl dostatek prostředků.

Přehled klíčových aktivit výzvy:

  1. Podpora „no money“ projektů MSCA – příjezdy do ČR – podpora je určená na realizaci individuálních vědecko-výzkumných pobytů zkušených výzkumných pracovníků ze zahraničí
    v ČR, jejichž žádosti o podporu byly kladně hodnoceny v programu Marie Skłodowska-Curie Action – European Fellowships, ale z důvodu omezené výše finančních prostředků nebyly podpořeny.
  2. Podpora „no money“ projektů MSCA – výjezdy z ČR - podpora je určená na realizaci zahraničních vědecko-výzkumných pobytů zkušených výzkumných pracovníků z ČR, jejichž žádosti o podporu byly kladně hodnoceny v programu Marie Skłodowska-Curie Action European Fellowships, ale z důvodu omezené výše finančních prostředků nebyly podpořeny.

I v této výzvě mohou žadatelé uplatnit benefit v podobě využití podpůrného nástroje ve formě speciálního příspěvku se zohledněním osobních potřeb výzkumných pracovníků vysílaných v souvislosti s projektem do zahraničí. Tato podpora přispěje k zajištění kontaktu výzkumného pracovníka s blízkými rodinnými příslušníky.

Více informací o výzvě naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/