ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OP VVV podpoří rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj více než 1 miliardou korun

Praha, 25. února 2019 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Výzva se zaměřuje na podporu strategického řízení výzkumných organizací, rozvoj kapacit v oblasti transferu technologií, popularizaci výzkumu a vývoje nebo mezinárodní spolupráci. Z evropských fondů je ve výzvě připravena více než 1 miliarda korun.

Výzva Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II podporuje rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků výzkumných organizací. Manažeři, výzkumníci, ale i další pracovníci tak mohou zvýšit své odborné znalosti pro řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje. Cílem výzvy je díky těchto intervencí vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek pro provádění excelentního výzkumu a vývoje. Toho by podpořené výzkumné organizace měly dosáhnout prostřednictvím nastavení strategického řízení v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Důležitou aktivitou projektů je v této výzvě nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“. Dále se žadatelé mohou věnovat strategickému nastavení a rozvoji v různých oblastech. Může se jednat o lidské zdroje, řízení a vnitřní hodnocení výzkumné organizace nebo o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji a internacionalizaci výzkumné organizace. Podpořeno může být i strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce, transferu technologií, otevřeného přístupu k vědeckým informacím nebo popularizace výzkumu a vývoje.

„Věřím, že se pomocí této výzvy, která navazuje na velmi úspěšnou vyhlášenou před dvěma roky, podaří OP VVV znovu přispět ke zlepšení rozvoje lidského kapitálu a ke profesionalizaci prostředí pro kvalitní výzkum v ČR,“ říká náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Žádosti o podporu z výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II s alokací 1,1 miliardy korun budou přijímány od 25. února 2019 do 10. června 2019. Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/