ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OP VVV podpoří střední a vyšší odborné školy šablonami za více než 1,3 miliardy korun

Praha, 18. prosince 2019 – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ukončil příjem žádostí do výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II a zahájil proces jejich hodnocení a vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předloženo bylo přes tisíc žádostí v součtu za více než 1,3 miliardy korun, což je o půl miliardy více než v rámci první vlny šablon. Původní alokace na výzvu byla Řídicím orgánem OP VVV navíc kvůli velkému zájmu zvýšena o 320 mil. korun.

Šablony představují unikátní nástroj, který v Evropské unii široce implementuje právě Česká republika, díky němuž se dostává cílená podpora přímo do škol, a to bez zprostředkovatelů. Evropská komise pravidelně oceňuje tento přístup Řídicího orgánu OP VVV.

Šablony pro SŠ a VOŠ II umožňují školám získat podporu na širokou škálu aktivit. Nejčastěji volenou šablonou je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na cizí jazyky a osobnostně sociální rozvoj. Oproti první vlně šablon stoupl zájem o personální podporu, nejvíce o školního kariérového poradce. Střední a vyšší odborné školy díky tomu mohou zkvalitňovat výuku, více ji provázat s praxí i zajistit lepší uplatnitelnost svých absolventů.

Další vlna šablon pro střední a vyšší odborné školy bude vyhlášena z připravovaného navazujícího Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), pravděpodobně na počátku roku 2022, jelikož by vzhledem k blížícímu se konci aktuálního programového období nebylo možné stihnout realizovat všechny projekty a následně předložit jejich výdaje Evropské komisi k proplacení v potřebných termínech.

Než bude nová výzva v rámci OP JAK vyhlášena, připravil Řídicí orgán OP VVV výzvu Implementace Krajských akčních plánů II, ve které jsou žadateli kraje. Ta nabízí školám nejdůležitější a nejžádanější šablony, jako jsou tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky, doučování či personální podpora. Novinkou je šablona umožňující vyslat pedagogy na zahraniční stáže. Pobyty učitelů v zahraničí budou zaměřeny na zvýšení jejich pedagogických kompetencí a na přenos každodenních příkladů dobré praxe do českých škol. Školy tedy podporu získají prostřednictvím krajů, jež je díky podpoře z Krajských akčních plánů budou podporovat. Tato výzva byla vyhlášena dne 31. října 2019 a příjem žádostí bude ukončen dne 31. května 2022. Více informací včetně alokací pro jednotlivé kraje naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz, dotazyZP@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/