ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OP VVV podpořil již 14 velkých výzkumných infrastruktur

Praha, 7. června 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpoří projekty výzkumných infrastruktur zahrnutých v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.

Do výzvy Výzkumné infrastruktury, podporující projekty výzkumných infrastruktur ve výzkumných a investičních aktivitách, bylo možné podávat žádosti o podporu od 25. ledna do 2. srpna 2016.

Výzva byla určena pouze pro projekty uvedené v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 (Cestovní mapa – více zde), které jsou zároveň v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie – více zde). Umožňuje materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury, a to například včetně dodávek výzkumných zařízení do infrastruktur v ostatních státech Evropské unie.

V rámci této výzvy s alokací 4 miliardy korun eviduje Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 60 žádostí o podporu za více než 4,2 miliardy korun. „V současnosti již úspěšně hodnotícím procesem prošlo 44 projektů za 3,8 miliardy korun, 14 z nich již získalo i právní akt a může zahájit realizaci, dodal Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Příklady výzkumných infrastruktur podpořených z OP VVV

Podpořena bude například výzkumná infrastruktura Univerzity Karlovy, která propojuje laboratoř fyziky povrchů v Praze a laboratoř optické dráhy pro výzkum materiálů v italském Terstu, nebo účast Českého vysokého učení technického v Praze ve výzkumné infrastruktuře evropského významu – konkrétně ve francouzské podzemní laboratoři LSM, která se zabývá výzkumem v oblasti jaderné fyziky. Dalším příkladem podpořené výzkumné infrastruktury je CEITEC Nano+ Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou zaměřený na nanotechnologie. Masarykova univerzita získala také podporu na projekt ELIXIR-CZ: Budování kapacit. Služby této infrastruktury budou dostupné pro všechny výzkumné pracovníky v oblasti věd o živé přírodě. Dalším projektem je také Česká literární bibliografie – Český literární internet: data, analýzy, výzkum, který zaštiťuje Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Cílem tohoto projektu je vybudování informační infrastruktury pro výzkum české literatury na internetu.

Více informací o výzvě Výzkumné infrastruktury naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

 

Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022

Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 byla vypracována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vláda ČR ji vzala na vědomí dne 30. září 2015. Jako podklad Cestovní mapy byly využity výstupy mezinárodního hodnocení výzkumných infrastruktur ČR z 2. poloviny roku 2014 provedeného dle metodiky založené mimo jiné na hodnotících postupech Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury. Hodnoceny byly všechny výzkumné infrastruktury ČR s různými zdroji financování a v různé realizační fázi. Cestovní mapa přináší strategický model podpory velkých výzkumných infrastruktur v letech 2016–2022, který klade důraz na efektivitu využívání prostředků ze státního rozpočtu ČR a Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z OP VVV.

Cestovní mapa obsahuje základní informace o všech 58 výzkumných infrastrukturách z oblasti fyzikálních věd, energetiky, environmentálních věd, biomedicíny, společenských a humanitních věd a ICT.

6122

Hodnocení velkých výzkumných infrastruktur v roce 2017

Dne 1. listopadu 2016 zahájilo MŠMT komplexní mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur schválených vládou ČR v roce 2015 k poskytování účelové podpory (více zde). Zahrnuty mohou být i případné návrhy nových velkých výzkumných infrastruktur. Toto hodnocení probíhá v 1. polovině roku 2017, další bude následovat v roce 2019. Zmíněná účelová podpora může být velkým výzkumným infrastrukturám v období let 2020–2022 poskytnuta pouze v případě pozitivního výsledku při hodnocení.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz
E-mail: opvvv@msmt.cz
Facebookový profil: https://www.facebook.com/opvvv/