ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání podpoří jednou miliardou korun mobility výzkumných organizací

Praha, 24. října 2019 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání má připravenu jednu miliardu korun, díky které budou moci tuzemští výzkumní, techničtí a administrativní pracovníci vyjet do zahraničí a díky které budou podpořeny také pobyty zahraničních expertů v českých výzkumných organizacích.

„Věda a výzkum neznají hranic. Internacionalizace je jejich nedílnou součástí, bez níž by nebyly s to naplnit cíle, které od nich společnost očekává. Podpora mezinárodní spolupráce je klíčová nejen pro rozvoj výzkumných organizací, ale také pro jejich hodnocení podle metodiky 2017+. Jsem rád, že OP VVV příjezdovou i výjezdovou mobilitu podpoří takovouto dosud bezprecedentní částkou,“ uvedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Výzva mezinárodní mobility je důležitým nástrojem, jak český výzkumný prostor otevřít větší internacionalizaci. Dojde k propojení a vytváření hlubších vazeb českých a zahraničních výzkumných institucí. Výzkumník, který přijede, vnese do organizace nový prvek, přinese nové přístupy, informace, kontakty, vytvoří nové formy spolupráce, které po skončení projektu můžou pokračovat. Obdobné je to i při výjezdech českých výzkumníků. Výzva navazuje na obdobnou z roku 2017, která však cílila pouze na vědce. Řídicímu orgánu se nyní podařilo vyjednat podporu také pro technické a administrativní pracovníky, kteří tvoří nedílnou součást výzkumných organizací, podílejí se na jejich řízení, odborných činnostech a zajištění jejich chodu – také jim může mobilita podstatnou měrou pomoci jejich aktivity zkvalitnit a obohatit o mezinárodní rozměr.

Výzva je určena celému spektru výzkumných organizací se sídlem na území ČR. Každý subjekt může zažádat právě o jeden projekt zaměřený na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím mezinárodních mobilit dle předem daného algoritmu výpočtu výše podpory. Výzva je realizována formou zjednodušeného vykazování (šablony / unit costy), které umožní flexibilnější a operativnější realizaci jednotlivých výjezdů a příjezdů napříč výzkumnými organizacemi. Podporovány jsou nejen mobility napříč zeměmi EU, ale také do/z třetích zemí.

Mezi povinně volitelné aktivity, z nichž žadatel musí realizovat minimálně jednu, patří například pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR, pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR, stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích a pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů a seniorů v zahraničí.

Žádosti o podporu budou přijímány od 24. října 2019 od 10:00 hod. do 30. dubna 2020 do 14:00 hod. Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV

Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce EU a ESIF
Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz, dotazyMM@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/