ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území (aktivita A), v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 10. 2021. U projektů s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022909 a CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022910 došlo k opravě administrativní chyby v tabulce požadovaných úprav rozpočtu.

Oprava zápisu je k dispozici ZDE.