ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území (aktivita A), v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 10. 2021

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území (aktivita A), v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 10. 2021. U projektů s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022909 a CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022910 došlo k opravě administrativní chyby v tabulce požadovaných úprav rozpočtu.

 

 

 

Dokumenty

PDF
247 kB
Oprava Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území (aktivita A), v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 10. 2021
02.12.2021 07:38
Stáhnout