ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Oprava zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II, které se konalo dne 17. 9. 2019

ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_054 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 17. 9. 2019.

U projektu s registračním číslem CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700 dochází z důvodu administrativního pochybení ŘO k opravě zdůvodnění krácení položky 1.1.2.1.1.1.08 IT specialista. Touto opravou nedochází k úpravě částky maximální výsledné výše finanční podpory projektu.

Zápisy jsou k dispozici ZDE.