ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_054 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II) v prioritní ose 2 OP VVV konaných ve dnech 3. 9. 2019, 17. 9. 2019 a 26. 9. 2019

ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_054 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 17. 9. 2019. U projektu s registračním číslem CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700 dochází z důvodu administrativního pochybení ŘO k opravě zdůvodnění krácení položky 1.1.2.1.1.1.08 IT specialista. Touto opravou nedochází k úpravě částky maximální výsledné výše finanční podpory projektu.


ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_054 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 17. 9. 2019. U projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014649 dochází z důvodu administrativní chyby ŘO při zapracování krácení požadovaného Výběrovou komisí k navýšení maximální výsledné výše finanční podpory na 28 341 198,21 Kč.


ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_054 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II) v prioritní ose 2 OP VVV konaných ve dnech 3. 9. 2019, 17. 9. 2019 a 26. 9. 2019.

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II obracet na Mgr. Elišku Chmelovou. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_054 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II) v prioritní ose 2 OP VVV konaných ve dnech 3. 9. 2019, 17. 9. 2019 a 26. 9. 2019

PDF
925,4 kB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV_RKV II_3_9_2019
18.10.2019 10:22
Stáhnout

PDF
659,7 kB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV_RKVII_17_9_2019_oprava_2
14.01.2020 09:34
Stáhnout

PDF
788,8 kB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV_RKVII_17_9_2019_oprava
22.11.2019 14:48
Stáhnout

PDF
925,9 kB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV_RKV II_17_9_2019
18.10.2019 10:22
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV_RKV II_26_9_2019
18.10.2019 10:22
Stáhnout