ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Organizace pracující s dětmi a mládeží mohou získat až 200 milionů z evropských fondů

Praha, 28. února 2019 – Organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání mohou žádat o evropské prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). V právě vyhlášené výzvě s názvem Zvyšování kvality neformálního vzdělávání je pro žadatele z řad spolků připraveno celkem 200 milionů korun.

Výzva je vůbec první příležitostí pro žadatele, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání, využít prostředky z evropských fondů k rozvoji své činnosti. Kombinuje v sobě běžné projekty s projekty zjednodušeného vykazování. „Vyjednali jsme celkem 12 aktivit, které pokrývají široké spektrum podpory neformálního vzdělávání. Věříme proto, že pro spolky, které většinou nemají zkušenosti s evropskými fondy, bude tato forma uživatelsky přívětivá,“ sdělil náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

V nabídce volitelných aktivit je například tandemové vzdělávání, realizace projektových dnů nebo vznik klubů pro děti a mládež. Podpořené projekty by měly být zaměřeny také na rozšiřování znalostí pracovníků neformálního vzdělávání v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Výzva cílí i na propojování formálního a neformálního vzdělávání.

„Význam toho, co se děti naučí mimo školu, v poslední době roste. Díky této výzvě dojde k významnému navýšení finančních prostředků, které plynou do podpory neformálního vzdělávání v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. V důsledku toho budou moci tyto organizace inovovat a zatraktivnit svoji činnost, která se stane dostupnější většímu počtu dětí a mladých lidí,“ řekl ředitel Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban.

Projekty mohou žadatelé podávat až do výše 20 milionů korun. Žádosti o podporu z výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání budou přijímány od 28. února 2019 do vyčerpání alokace (v případě velkého množství kvalitních projektů je možné navýšení alokace.), nejpozději však do 6. ledna 2020 do 14:00 hod.

Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/