ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Podporu z OP VVV získá 5 koncepčních projektů VOŠ

Praha, 22. ledna 2018 – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dokončil hodnocení žádostí o podporu z výzvy Vyšší odborné školy. Pro 5 projektů, které hodnocení úspěšně absolvovaly, se již připravují rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Cílem výzvy je podpořit inovace vyššího odborného vzdělávání a přispět tak ke zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy. Důraz se klade zejména na dlouhodobé potřeby absolventů a jejich uplatnitelnost na trhu práce. „Jedním z důležitých výstupů, který od projektů očekáváme, je analýza aktuální role a návrh budoucí koncepce vyššího odborného vzdělávání v českém školském systému,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT.

Vyšší odborné školy (VOŠ) mohly žádosti o podporu v této výzvě s alokací 250 milionů korun předkládat od 11. dubna do 14. září 2017. Každý z předložených projektů se zaměřil na inovace vyššího odborného vzdělávání vždy v jedné konkrétní oblasti (humanitní, ekonomická, technická, pedagogicko-sociální a zdravotnická). Všechny projekty již prošly hodnocením, na základě kterého jich 5 bylo doporučeno k podpoře.

„Možnost realizace těchto projektů vnímáme jako velmi důležitou příležitost pro konečné vyřešení dalšího rozvoje tohoto segmentu terciárního vzdělávání v rámci vzdělávací soustavy. Jejich smyslem je definovat pozici vyššího odborného vzdělávání mezi obory středního vzdělávání a profesně orientovanými bakalářskými programy,“ uvedla Markéta Pražmová, předsedkyně Asociace vyšších odborných škol.

Kromě zmiňované analýzy role a návrhu koncepce vyššího odborného vzdělávání budou výstupy podpořených projektů také otevřené digitální vzdělávací zdroje a tzv. masivní otevřené on-line kurzy využitelné pro výuku odborných předmětů a odborného cizího jazyka. Zvýšení úrovně výuky odborného cizího jazyka je dalším cílem projektů, díky kterému by studenti VOŠ měli získávat lepší jazykové znalosti (až na úroveň B2). Vyšší odborné školy se soustředí také na modernější metody hodnocení studentů, rozvoj dalšího vzdělávání a inovace odborné praxe.

Více informací o výzvě Vyšší odborné školy naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce operačních programů    
Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz
www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/